Nigdy nie wątpij, że mała grupa
rozważnych i zaangażowanych obywateli
może zmienić świat,
właśnie to jedynie coś kiedykolwiek zmieniło.

                                    M. Mead

Herb Gminy SzemudGmina Szemud zajmuje około 177 kilometrów kwadratowych, a jej tereny zamieszkuje około mieszkańców, którzy zamieszkują 22 sołectwa i 22 wsie obrębowe. Siedzibą władz gminy jest Szemud.
Według podziału regionalnego gmina położona jest na obszarze fizyczno – geograficznego mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego, w obrębie większej jednostki makro regionalnej Pojezierzy Pomorskich, graniczy z dużymi aglomeracjami: Gdańsk, Gdynia, Wejherowo oraz gminami Luzino, Linia, Żukowo, Przodkowo, Kartuzy.
Atuty gminy to licznie występujące jeziora o łącznej powierzchni 266 hektarów. Liczba podmiotów gospodarczych według EKD wynosi 619 w 1999 roku. Istniejące w gminie Szemud placówki handlowe i usługowe nie zaspakajają 100% potrzeb mieszkańców. Największą część stanowią sklepy spożywczo – przemysłowe, działalność usługowa ogranicz się do świadczenia usług podstawowych: krawiectwo, fryzjerstwo, tapicerstwo.
Potrzeby komunikacyjne nie są w pełni zaspokojone. Dojazd do pracy i z pracy odbywa się autobusami przepełnionymi. Na trasie Chwaszczyno – Bojano – Koleczkowo brak właściwego połączenia w obu kierunkach po godzinie 17:30.
Około 2500 mieszkańców posiada stacjonarne połączenie telefoniczne.
Na 22 wsie sołeckie 20 jest zaopatrzonych w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w Kielnie jest oczyszczalnia ścieków, a przygotowaniu jest budowa oczyszczalni w Szemudzie. Odpady z gminy wywożone są na wysypiska w Rybskiej Karczmie oraz Łężyc.
Gmina nie posada większych zasobów surowcowych. Udokumentowano trzy złoża kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego, piaskowego i grubego. Podstawowa działalnością Gminy Szemud jest przemysł terenowy oparty o usługi i materiały budowlane, przetwórstwo rolno – spożywcze, zaplecze mechanizacji rolnictwa, usługi transportowo – motoryzacyjne oraz wydobycie piasku i żwiru.
Liczba ludności w 1999 roku wynosiła 10 800 w tym 5 201 kobiet. Struktura bezrobocia wynosiła 231 osób w tym 151 kobiet.
Ogółem powierzchnia gminy wynosi 17 657 hektarów, w tym użytki rolne to 11826 hektarów. Grunty prywatne to 14 674 hektary, gminne 138.1
Jeszcze dziesięć lat temu w gminie Szemud prawie nie było prywatnych podmiotów gospodarczych. Dziś jest ich około 600, przeważnie małych rodzinnych. Zostały stworzone przez ludzi, dla których szansa, jaką daje wolny rynek nie jest pustym hasłem, ale impulsem do poprawy standardu życia i samorealizacji. Wielu z nich, nie rezygnując z dotychczasowej produkcji rolnej, zakładało i zakłada małe firmy handlowe, produkcyjne lub usługowe, aby wspomóc budżet domowy i zminimalizować ryzyko w przypadku nieudanego przedsięwzięcia. Na szczęście gmina Szemud graniczy z aglomeracją trój miejską, będącą dużym rynkiem zbytu usług i produkcji, co przy stosunkowo niskich kosztach własnych wiejskich firm, daje im atut wysokiej konkurencyjności. Właśnie z tego między innymi powodu władze samorządowe gminy prowadzą odpowiednią polityką podatkową i inwestycyjną oraz innymi działaniami, starają się wspierać, aby lokalne inicjatywy gospodarcze miały łatwiejszy start i dalszy rozwój. Jest to oczywiste, zważywszy, że dotychczasowy rozwój gminy w głównej mierze należy zawdzięczać odwadze, samozaparciu, ciężkiej i często pełnej wyrzeczeń pracy ludzi z inicjatywą, którzy nie chcą czekać, aż ktoś da im pracę i chleb.

Wizja rozwoju gminy Szemud do roku 2015

Przewiduje się, że liczba ludności gminy Szemud będzie wynosiła około 16-18 tysięcy osób w tym 45% w wieku produkcyjnym, 25% w wieku przedprodukcyjnym i 30% w wieku emerytalnym.2 Stan środowiska przyrodniczego ulegnie znacznej poprawie, dzięki inwestycją w proekologiczną infrastrukturę techniczną, zwiększanie obszarów leśnych, zmniejszaniu chemizacji w rolnictwie oraz dzięki wzrostowi świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Głównym źródłem dochodów mieszkańców będą: praca najemna, drobna wytwórczość oraz działalność gospodarcza na własny rachunek. Liczba gospodarstw rolnych zmniejszy się do około 600. Małe gospodarstwa będą pracowały na potrzeby własne, okolicznych mieszkańców. Nastąpi radykalna poprawa zasobności mieszkańców i tym samym zasobności gminy. Zwiększy się wykrywalność przestępstw i zostanie zahamowany wzrost przestępczości. Infrastruktura techniczna ulegnie zdecydowanej poprawie, funkcjonować będą trzy oczyszczalnie ścieków. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną drogi, przy głównych ciągach komunikacyjnych zostaną wybudowane chodniki. Rozwój gospodarczy wpłynie na wzrost dochodów budżetu i zwiększy możliwości finansowe gminy. Powyższa wizja rozwoju gminy do roku 2015 zostanie urzeczywistniona przez realizację celów strategicznych. Długofalowym celem strategicznym w rozwoju gminy jest zapewnienie mieszkańcom godziwego poziomu jakości życia i sprostanie wyzwaniom przyszłości przy zachowaniu zasady równoważnego rozwoju.

1 B.Bork „Ruch strażacki w gminie Szemud”, Gdańsk, 1999

2 Przewodnik Gospodarczy Gminy Szemud 2000/01

Nasz witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej na stronie Wszystko o cookies