Szkoła Podstawowa

Dnia 4 grudnia 2014r. uczniowie klasy Ia, Ib, IIIb wraz z wychowawcami wybrały się do wioski Świętego Mikołaja w Drzewinie. Gdy tylko zajechaliśmy na miejscu czekał już na  nas elf, który zaprowadził całą grupę do  Wioski Lapońskiej. Mieliśmy również okazję zobaczyć stajenkę z Dzieciątkiem Jezus, które otoczone było żywymi zwierzętami: kozami, owcami, osłem. Kolejną atrakcją […]

Tagi:

Dnia 04.12.2014 roku w Zespole Szkół w Bojanie odbył się coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Jak co roku szkoła wypełniła się zapachem domowych wypieków przygotowanych przez personel kuchenny naszej szkoły. Korytarze zachwycały dekoracjami świątecznymi misternie przygotowanymi przez nauczycieli z uczniami. Na pięknie ubranych stołach każdej klasy nie brakowało stroików, girland, choinek oraz innych ozdób świątecznych. Można było […]

Tagi:

„Gaz łupkowy a środowisko” to hasło przewodnie konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu Razem o łupkach organizowanego przez Fundację Rozwiązań Eko Energetycznych. Aby przystąpić do konkursu należało wykonać nietypowe, ciekawe, inspirujące zdjęcie dotyczące przyrody ożywionej, nieożywionej, wpływu bądź braku wpływu eksploatacji gazu łupkowego na środowisko, potencjału wykorzystania energii z gazu łupkowego w życiu codziennym, instalacji […]

Tagi:

17 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z Szemudu, Dobrzewina-Karczemek, Częstkowa i Bojana. Zgodnie z zasadami konkursu mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs jest imprezą zamkniętą i mogą w nim wystąpić soliści […]

Tagi:

Główne cele programu "Mały Mistrz" 1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III; 2.wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej; 3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową; 4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas […]

Tagi:

W miesiącu październiku br. miały miejsce obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Celem było przybliżenie zagadnień związanych z dysleksją – wszystkim uczniom, nauczycielom oraz najbliższemu środowisku lokalnemu. Na szkolnych korytarzach zostały umieszczone materiały o dysleksji rozwojowej, jakie są jej symptomy, a także jakie są prawa i obowiązki uczniów z dysleksją i ich rodziców /opiekunów prawnych/. Na […]

Tagi:

W dniach 28 i 29. 10.2014 r. gościliśmy w naszej szkole Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie W tych dniach w klasach IV, V i VI odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zareagować i podtrzymać przy życiu poszkodowanego. W tym celu ćwiczyliśmy na fantomach, przypominaliśmy sobie, jak wygląda […]

Tagi:


GG - Admin