Szkoła Podstawowa

Zbiórka makulatury zakończona! Uprzejmie informujemy. że w tym roku szkolnym zbiórka makulatury została zakończona. Zebraliśmy 670 kg makulatury. Dziękujemy za udział w szkolnym konkursie: „Zbieramy makulaturę-oszczędzamy lasy”.

Tagi:

Jan Paweł II – Patron Rodziny  Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r. powiedział: „Jan Paweł był papieżem rodziny. kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”. W tym roku pod takim hasłem obchodziliśmy już XV Dzień Papieski w Polsce. Do akcji […]

Tagi:

REGULAMIN Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bojanie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Szemud. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem Konkursu jest: wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej przywrócenie naszej […]

Tagi:

13 października 2015 roku na hali sportowej w Bojanie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Dzieci zostały pasowane przez Panią Dyrektor Danutę Hefta na uczniów Zespołu Szkół w Bojanie. Uroczystość była piękna i wzruszająca, bo występowali najmłodsi. Rodzice oklaskiwali swoje pociechy gromkimi brawami za wykonane zadania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Na zakończenie akademii dzieci […]

Tagi:

Uczniowie klas VI SP oraz klas III GIM, zameldowani na terenie Gminy Szemud, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce mogą ubiegać się o Stypendium Naukowe Rady Gminy Szemud. Wniosek należy złożyć do 5 października bieżącego roku w Urzędzie Gminy Szemud (pok. nr 7) – ul. Kartuska 13. Warunki przyznania stypendium oraz wymagane dokumenty zamieszczone są na […]

Tagi:
Tagi:

18 września 2015 r. o godzinie 10.00 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i wszystkich osób przebywających w budynku Zespołu Szkół w Bojanie. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów wyznaczonymi drogami ewakuacji. Pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek i zebrali się na miejscu zbiórki na hali sportowej. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i […]

Tagi: