Rok Szkolny 2020/21

W systemie dziennika elektronicznego Librus zostały przekazane przez wychowawców i nauczycieli zasady, regulamin na temat trybu pracy podczas zdalnego nauczania. Od poniedziałku 26.10.2020 r. klasy IV – VIII przechodzą w tryb nauczania zdalnego. W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Tagi:

Jak uniknąć opłat za korzystanie z dziennika elektronicznego? W celu uniknięcia jakichkolwiek opłat za korzystanie z modułu „wiadomości” i „zadania domowe” w aplikacji mobilnej prosimy o logowanie się do systemu dziennika elektronicznego poprzez przeglądarkę internetową. Logując się przez przeglądarkę użytkownik ma dostęp do wszystkich modułów bez opłat.    

Tagi:

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna […]

Tagi:

 

Tagi:
Tagi:

Nie każdy wrzesień w historii Polski był barwny, radosny i pełen wakacyjnych wspomnień. Nie zawsze też dzieci w pierwszych dniach września zdążały do szkoły, aby się spotkać ze swymi rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny. Był wrzesień – wrzesień 1939 roku jakże różny od innych. Szary od niemieckich samolotów przesłaniających błękit polskiego nieba i mundurów […]

Tagi:

W BIP Szkoły Podstawowej w Bojanie w zakładce Konkursy i Przetargi umieszczono: „KONKURS OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW NA MIEJSCU W CELU ICH DALSZEJ ODSPRZEDAŻY POZA TERENEM SZKOŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA” wraz z dokumentacją do pobrania. Wybór oferty w konkursie  

Tagi: