Rok Szkolny 2015/16

Osoby zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016, proszone są o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce Dojazdy Do Szkoły.

Tagi:

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; uczniów klasy IV technikum. W […]

Tagi:
Tagi:

Jednym z oficjalnych symboli Unii Europejskiej jest dzień 9 maja, obchodzony jako Dzień Europy (Dzień Unii Europejskiej). Z tej okazji w poniedziałek, 11 maja, odbył się w naszej szkole apel dla uczniów gimnazjum, połączony z mini-konkursem wiedzy o Unii Europejskiej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Unii Europejskiej – „Ody do radości”  przez uczennice klas […]

Tagi: