Rok Szkolny 2014/15

W dniach 21-23 kwietnia 41 uczniów klas III Gimnazjum im. Roberta Schumana przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne w części humanistycznej. Pierwsza część egzaminu to sprawdzenie wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie musieli m.in. zaznaczyć na mapie Babilon, a na podstawie wykresu określić poziom poparcia Polaków dla wprowadzenia waluty […]

Tagi:

3 maja to ważne święto Polaków. W 1791 r. podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalono Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie – ustawa zasadnicza. Postanowiliśmy uczcić ten dzień jak możemy najpiękniej – pieśnią patriotyczną, aby rozwijać miłość do Ojczyzny wśród najmłodszego pokolenia. W apelu, który odbył się 4 maja 2015 r., wzięli […]

Tagi:

26 kwietnia 2015 roku odbył się pomorski finał Pól Nadziei. Akcja charytatywna Pola Nadziei – to coroczne przedsięwzięcie, mające na celu szerzenie idei hospicyjnej i uwrażliwienie na los ludzi terminalnie chorych. Symbolem akcji jest żonkil. Kwiat wiosny i kwiat nadziei. Uczniowie za Szkolnego Koła Caritas tego dnia z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji Pól […]

Tagi:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół w Bojanie zwracają się o wsparcie finansowe dla absolwentki naszej szkoły.

Tagi:

24 kwietnia 2015 r. w klasach III a i III b Zespołu Szkół w Bojanie odbyły się warsztaty edukacji żywieniowej „PIRAMIDA ZDROWEGO WYBORU” w ramach programu współfinansowanego przez UG w Szemudzie. Głównym celem Programu jest przekazanie wiedzy o wpływie racjonalnego odżywiania na nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Wykształcenie w dzieciach i opiekunach umiejętności dokonania […]

Tagi:

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia przez dziecko nauki w Zespole Szkół w Bojanie. Dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie: – oddział przedszkolny: 21-30.04.2015 r. – klasy I SP: 21-28.04.2015 r.

Tagi:

Dnia 19 kwietnia br. koło teatralne z naszego gimnazjum wzięło udział  w Ósmym Kabaretonie u Hipolita w ZSP nr 2 w Rumi. Gościliśmy tam po raz pierwszy. Bardzo serdecznie się nami zaopiekowano. Uczniowie mieli swojego przewodnika, który oprowadził ich po szkole i wskazał miejsce, gdzie mogą przygotować się do występu. Pani Angelika Losik, która jest […]

Tagi: