Rok Szkolny 2014/15

Ostatni dzień roku szkolnego rozpoczął się apelem dla klas 1-3 gimnazjum o godzinie 8.00. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru gimnazjum uczniom klas drugich. Po przemówieniu Pani Dyrektor Danuty Hefty najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni dyplomem wzorowego lub bardzo dobrego ucznia  oraz otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem, natomiast prymusi z wybranej dziedziny otrzymali nagrody książkowe. […]

Tagi:

Tradycyjnie w przededniu zakończenia roku szkolnego odbywa się apel,  podczas którego następuje podsumowanie wszystkich konkursów i zawodów sportowych.  Nasi uczniowie – laureaci konkursów  i zwycięzcy zawodów sportowych zostają nagrodzeni dyplomami, medalami i upominkami oraz wielkimi brawami od wszystkich obecnych na apelu. B. Hulbój 

Tagi:

 W trosce o podniesienie poziomu estetyki pisma wychowawca klasy I a, p. Beata Wiśniewska zorganizował w swojej klasie konkurs, pt. „Wzorowy zeszyt”. Nauczycielka w ten sposób chciała zachęcić swoich wychowanków do jeszcze staranniejszej pracy. Brała  pod uwagę ogólną estetykę zeszytu,  poprawność graficzną i ortograficzną pisma. Zwycięzcami zostali: Amelia Daniłowska Maura Baranowska Natalia Socha Filip Bieszke […]

Tagi:

Dnia 22.06.2015r. w naszej szkole gościliśmy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie. Strażacy wskazali nam, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Pokazali nam sposób  usztywnienia  szyi i pozycję boczną ustaloną. Omówili zasady działania przenośnego defibratora oraz zawartość wielkiej torby, którą musi dźwigać ratownik.  Panowie zwrócili uczniom uwagę na zasady zachowania nad wodą i w lesie. […]

Tagi:

Dnia 18.06.2015r. uczniowie klas Ia, Ib, Ic wspólnie z wychowawcami: p. B. Wiśniewską, p. M. Rzepką, p. G. Szczodrowską oraz rodzicami odwiedziły Ocean Park we Władysławowie. Spotkaliśmy się z największymi wielorybami, przerażającymi rekinami, żółwiami i przesympatycznymi delfinami, wesołymi orkami, oraz czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych. Ekspozycja została starannie przygotowana przy zachowaniu szczegółów budowy  i naturalnych […]

Tagi:

Wychowawca klasy Ia, p. Beata Wiśniewska wraz ze swoimi uczniami zaprosiła 17 czerwca 2015r. do swojej sali przedszkolaków z Przedszkola im. Jana Pawła II w Bojanie. Maluchy przeżywały tę wycieczkę, bowiem większość z nich pójdzie po wakacjach do klasy I. Dzieci z grupy NUTKI zobaczyły jak uczą się pierwszoklasiści i jak wygląda ich sala lekcyjna. Największe […]

Tagi:
Tagi: