Rok Szkolny 2011/12

Niesamowitą przygodę przeżyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bojanie. We wtorek, 20 września 2011r. miały okazję uczestniczyć w Festynie Archeologicznym. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wybrali się na wycieczkę szkolną do Biskupina. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Oprócz […]

Tagi:

Dnia 15 września 2011 roku w Szkole Podstawowej w Bojanie odbył się apel poświęcony Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”, w którym wystąpili uczniowie z klasy Vb i VIb. Po apelu wszyscy uczniowie wzięli udział w Międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Dzieci zaopatrzone w worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe uporządkowały wyznaczone tereny w pobliżu szkoły. Idea „sprzątania” […]

Tagi:

W tym roku szkolnym został uruchomiony Elektroniczny Dzienniczek Ucznia. Do sekcji logowania można przejść wybierając właściwy odnośnik z MENU lub klikając w ten link EDU. W dzienniczku będzie można znaleźć: – oceny i obecności swojego dziecka – informację o sprawdzianach – informację o zachowaniu i uwagach – zadane prace domowe – plan zajęć i terminy […]

Tagi:
Tagi:

Dnia 1 września 2011 roku, rozpoczął sie kolejny rok szkolny. Dzieci wróciły do szkoły po dwumiesięcznych wakacjach. Na uroczystych apelach zebrali się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Pierwszym punktem apelu było uroczyste odśpiewanie hymnu, następne zebrani zostali powitani i poinformowani  o organizacji nowego roku. Później uczniowie przeszli do klas ze swoimi wychowawcami. mgr Danuta Hefta 

Tagi: