Informacja

„On” to tytuł najnowszego albumu Weroniki Korthals, którego premiera zbiega się z obchodami setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Tym razem wokalistka i kompozytorka zanurzyła się w bogactwo jego poezji i wspólnie z Mirosławem Hałendą skomponowała muzykę do jedenastu wybranych wierszy. Efektem współpracy jest płyta pełna emocji, zadumy, mądrości i spokoju. W świecie pędzącym bez […]

Tagi:

REGULAMIN Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bojanie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Szemud. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem Konkursu jest: wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej przywrócenie naszej […]

Tagi:

Uczniowie klas VI SP oraz klas III GIM, zameldowani na terenie Gminy Szemud, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce mogą ubiegać się o Stypendium Naukowe Rady Gminy Szemud. Wniosek należy złożyć do 5 października bieżącego roku w Urzędzie Gminy Szemud (pok. nr 7) – ul. Kartuska 13. Warunki przyznania stypendium oraz wymagane dokumenty zamieszczone są na […]

Tagi:

Osoby zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016, proszone są o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce Dojazdy Do Szkoły.

Tagi:

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; uczniów klasy IV technikum. W […]

Tagi:

WIĘCEJ INFORMACJI http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html#prettyPhoto

Tagi:
Tagi: