Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r.  (zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19) zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do dnia 3 stycznia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem […]

Tagi:

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bojanie od dnia 9.11.2020 r. Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie szkoły. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w dniach 9–29 listopada br. nasza szkoła będzie funkcjonowała w sposób następujący: klasy 1–3 przechodzą na nauczanie zdalne – pracują wg normalnego planu zajęć na platformie Microsoft Teams (ewentualne zmiany przekażą wychowawcy); klasy 4–8 kontynuują naukę zdalną w […]

Tagi:

Jak uniknąć opłat za korzystanie z dziennika elektronicznego? W celu uniknięcia jakichkolwiek opłat za korzystanie z modułu „wiadomości” i „zadania domowe” w aplikacji mobilnej prosimy o logowanie się do systemu dziennika elektronicznego poprzez przeglądarkę internetową. Logując się przez przeglądarkę użytkownik ma dostęp do wszystkich modułów bez opłat.    

Tagi:

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna […]

Tagi:
Tagi:

W BIP Szkoły Podstawowej w Bojanie w zakładce Konkursy i Przetargi umieszczono: „KONKURS OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW NA MIEJSCU W CELU ICH DALSZEJ ODSPRZEDAŻY POZA TERENEM SZKOŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA” wraz z dokumentacją do pobrania. Wybór oferty w konkursie  

Tagi:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Szczegóły konkursu => KONKURS

Tagi: