SPOTKANIE UCZNIÓW GIMNAZJUM Z POLICJANTEM

            Systematyczne spotkania uczniów gimnazjum z policjantem są wpisane z kalendarz wychowawczy Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie. W tym roku 30 września  to uczniowie klasy IIA i IIIA spotkali się z Michałem Miotk – policjantem dzielnicowym Posterunku Policji w Szemudzie.

            Celem spotkania uczniów gimnazjum z policjantem było zapoznanie młodzieży  z ich prawami i obowiązkami. Poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, w szkole i w domu. Omówiono także wszelkiego rodzaju zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego zachowania, łącznie z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny.

            Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta.

            Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpływa na ich zachowanie w szkole i poza nią.


 PROGRAM  EDUKACJI  ŻYWIENIOWEJ „JESTEM WAŻNY – DBAM O SIEBIE”

PROGRAM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ „JESTEM WAŻNY – DBAM O SIEBIE” nasza placówka – Szkoła Podstawowa w Bojanie – realizuje przy współudziale Urzędu Gminy w Szemudzie. W ramach jego realizacji odbyło się  wyjątkowe spotkanie.  Otóż, 13 listopada 2014 r. podczas zebrania  rodzice uczniów klas 0- III szkoły podstawowej spotkali się z dietetykiem i specjalistą żywienia dzieci.  Mieli oni okazję wysłuchać wykładu  Jak uczeń jadać powinien? Rodzice uzyskali również wskazówki, jak należy organizować żywienie dla dziecka oraz jak powinna wyglądać dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe najmłodszych uczniów.  


ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Program  wspierający w wyborze drogi życiowej dla uczniów szkół gimnazjalnych  realizowany jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wejherowie, Młodzieżowym Centrum Kariery, Urzędem Pracy i Punktem Pośrednictwa Pracy. W programie biorą udział uczniowie klasy IIA i IIB gimnazjum. W trakcie trzech lat nauki uczniowie zrealizują trzy bloki tematyczne: klasa I – Poznaję siebie, klasa II – Poznaję zawody, klasa III – Planuję swoją karierę zawodową.

W ramach realizacji programu dnia 11.12.2014 r.  uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.

Częścią programu  wspierającego młodzież gimnazjalną w wyborze drogi życiowej i tworzeniu ścieżek edukacyjno-zawodowych  są realizowane w szkole zajęcia. Na terenie gimnazjum  warsztaty te przeprowadzane były przez R. Lassin – pedagoga i doradcę zawodowego – w trakcie godzin wychowawczych. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatów – grupowego rozwijania umiejętności interpersonalnych, które zakładają aktywność uczestników oraz chęć eksperymentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Rozwiązane testy i uzyskane w trakcie zajęć materiały edukacyjne uczniowie przez trzy lata zbierają do indywidualnych teczek.

Realizowany program jest z całą pewnością ciekawą formą planowania swojej przyszłości i na pewno pomoże wielu młodym ludziom w wyborze drogi życiowej.