INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SZEMUD

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA
800 190 590 

 1. Należy ograniczyć do minimum ilość kontaktów z innymi ludźmi, w szczególności z osobami kaszlącymi, kichającymi, z podwyższoną temperaturą i/lub dusznościami oraz z osobami, które były w ostatnich tygodniach za granicą.
  Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o dużej liczbie przypadków COVID-19. Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania w szczególności do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts- de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan- Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia, Badenia-Wirtembergia), Hiszpanii (Wspólnota Madrytu oraz miasta Vitoria, Labastida i La Rioja w Kraju Basków), San Marino i Japonii.
 2. Należy zgłaszać niezwłocznie objawy określone w punkcie 1:
  1. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie:
   tel. 58 677 79 05 lub 58 677 79 19 lub tel. alarmowy 697 611 090
  2. w przypadku nasilonych objawów pod nr 112 lub w najbliższym oddziale zakaźnym:
   Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – tel. 58 341 55 47
   Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – tel. 58 622 42 12 
 3. Mieszkańcom Gminy Szemud oraz osobom przebywającym na terenie Gminy Szemud zaleca się ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego rezygnację z uczestnictwa w jakichkolwiek imprezach oraz unikanie podróżowania, jeśli nie jest to konieczne.
 4. Należy zachować rozwagę w zaistniałej sytuacji, a także przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej i stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie tego typu działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem COVID-19.
 5. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronowirusa informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Szemud zostaje profilaktycznie zamknięty dla bezpośredniego dostępu interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. Powyższe obejmuje również odwołanie wszystkich zaplanowanych w Urzędzie Gminy Szemud i jednostkach organizacyjnych gminy spotkań.
 6. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Szemud zaleca się kontakt za pośrednictwem. 

  • poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud;
  • poczty elektronicznej: kancelaria@szemud.pl
  • elektronicznej skrzynki podawczej e – PUAP
  • telefonu: 58 676 44 23 5) faksu: 58 676 44 26 

  Jednocześnie uprasza się wszystkich o powstrzymanie się do czasu odwołania zagrożenia od bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy Szemud i jednostkami organizacyjnymi Gminy Szemud celem załatwiania spraw, które nie mają charakteru pilnego.

  Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć na stronach internetowych: 

  https://www.gov.pl/web/koronawirus
  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
  https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

 7. Funkcjonowanie placówek oświatowych
  By zapobiegać rozpowszechnianiu się koronawirusa, decyzją rządu od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek oświatowych zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W czwartek i piątek (12 i 13 marca 2020 r.) szkoły i przedszkola będą zapewniać opiekę, prosimy jednak o pozostawienie dzieci w domach. Natomiast od poniedziałku (16 marca 2020 r.) wszystkie placówki zostaną zamknięte. Terminy egzaminów na razie pozostają bez zmian. Więcej szczegółowych informacji dla dyrektorów, rodziców oraz uczniów można znaleźć na stronie rządowej. Prosimy wszystkich o odpowiedzialne podejście do wdrażanych procedur i pozostanie lub pozostawienie dzieci/uczniów w domach – zamknięcie placówek oświatowych nie stanowi okresu dodatkowych ferii/wakacji. 
 8. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych
  Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania gminne jednostki organizacyjne będą zamknięte ze względów profilaktycznych (Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie, Biblioteka Publiczna w Szemudzie). Oznacza to, że nie będą bezpośrednio przyjmowały interesantów, zaś na ich terenie nie będą organizowane żadne spotkania i wydarzenia.
  Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. będzie zamknięta ze względów profilaktycznych. Oznacza to, że GPK Szemud Sp. z o.o. nie będzie bezpośrednio przyjmowała interesantów. 

ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ