Uczniowie klas 7 Szkoły Podstawowej w Bojanie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „Jestem Lingwistą”. Dwoje z nich – Klaudia Losvik z klasy 7 a oraz Jan Jakubowski z klasy 7 b, po zmaganiach na etapie rejonowym osiągnęło wymagany wynik powyżej 60% i tym samym będzie reprezentować naszą szkołę na etapie wojewódzkim. Podczas tego etapu uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnością czytania, słuchania, pisania, znajomością słownictwa i gramatyki oraz znajomością wymowy wyrazów, jak również wiedzą na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych (w tym różnic językowych między odmianą brytyjską i amerykańską) na poziomie B1+/B2.

Konkurs ten stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Pomaga także w zdobywaniu wiedzy na temat kultury, historii i geografii  krajów anglojęzycznych dlatego zawsze motywujemy i zachęcamy uczniów do podjęcia dodatkowego wysiłku i sprawdzenia swoich umiejętności w międzyszkolnych zmaganiach.

Przed uczniami jeszcze etap wojewódzki, który odbędzie się 28 marca.

Trzymajmy za nich kciuki!

Danuta Mostrąg, Paulina Bogusz-Tessmar