16 października włączyliśmy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która polegała na biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób organizowanym od godziny 12:00 do godziny 12:30 w całej Polsce.

W ciągu zaledwie 30 minut aż 116 342 osób prowadziło resuscytację na 7 465 fantomach, w  tym w naszej szkole 197 uczniów i nauczycieli – na 8 fantomach. Oznacza to, że wspólnie pobiliśmy rekord z 2015 roku, który wynosił 92 049 osób! Dziękujemy za pomoc Pani dr Halinie Pietkun, która udzielała nam pomocnych wskazówek oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie – za obecność, wsparcie i wypożyczenie fantomu.

Ta piękna akcja z pewnością przyczyniła się do zwiększenia społecznej świadomości – jak ważna jest umiejętność ratowania ludzkiego życia w nagłych sytuacjach.

K.Kolka