Fundacja Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania, uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Zaadresowały swoją inicjatywę do uczniów klas I-III z małych miejscowości. Nasza szkoła już w poprzednim roku zgłosiła chęć udziału w powyższym projekcie. I udało się. Będziemy kodować już w listopadzie 2017 r.

Szkoła Podstawowa w Bojanie otrzymała już zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii. Są to roboty Dash i Dot, maty edukacyjne oraz tablety. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w szkoleniu i są przygotowani do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Trwa nabór do siedmiu grup na zajęcia „Zaprogramuj przyszłość”, skierowanych do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

G.Szczodrowska