Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,

że dziecko to  także człowiek, tylko, że jeszcze mały

dzieciWiele lat minęło od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dziecko to mały człowiek jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. W związku z tym 28 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 r.  Prawa, które zostały zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na kolor skóry, wiek czy płeć.

O tym właśnie nasi uczniowie dowiedzieli się w trakcie spotkania, 20 listopada przypada bowiem Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Bojanie przygotował w związku z tym wydarzeniem  krótki apel, w którym łącząc muzykę,  odrobinę poezji i prozy  chciał przypomnieć  kolegom, że mają swoje prawa, które powinny znać, i z których mogą korzystać. Przybliżył również swoim rówieśnikom Konwencję Praw Dziecka

W trakcie spotkania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli rówieśnikom, że   każdy – zarówno ten mały jak i ten duży człowiek, musi pamiętać, że korzystając ze swoich praw nie może ograniczać praw innych ludzi- swoich kolegów, koleżanek oraz dorosłych.

Każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest dzieckiem czy jest dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, spokoju, miłości i poczuciu bezpieczeństwa. I co ważne, uczniowie przypomnieli także swoim kolegom, że oprócz praw, mają również obowiązki, które wynikają z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, człowieka.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Danuta Mostrąg