8 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 10, po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz wszyscy pracownicy obsługi przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. W ciągu niecałych 3 minut udało się ewakuować 503 uczniów i 48 pracowników szkoły. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

K. Kolka