8 października 2017 roku w całej Polsce obchodzono XVII Dzień Papieski. Tradycyjnie już  wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas  włączyli się w obchody tego wyjątkowego dnia. Po  każdej Mszy świętej kwestowano na rzecz DZIEŁA NOWEGO TYSIĄCLECIA. W ten sposób wolontariusze stawiają żywy pomnik świętemu Janowi Pawłowi II. Ten żywy pomnik to zebrane środki dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Uczniowie działający w kole Caritas chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, czynią to z wielkim zaangażowaniem i oddaniem.

FRANCISZKA KORBOLEWSKA – opiekun Szkolnego Koła Caritas