Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali wystawę w kościele parafialnym. Wystawa ta składała się z prac plastycznych – aniołów wykonanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanie. Anioły w różnej technice powstały z okazji liturgicznego wspomnienia  ANIOŁÓW  STRÓŻÓW. „Skrzydlatą” wystawę można było podziwiać dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z klasy VIa, VIIa, VIIb. Trzeba podkreślić, że uczniowie działający w kole Caritas chętnie poświęcają swój wolny czas dla innych. Biorą udział w licznych przedsięwzięciach o charakterze charytatywnym. Uczestniczą też w różnych wydarzeniach kulturalnych i religijnych promując niejednokrotnie ideę wolontariatu.

Franciszka Korbolewska – opiekun Szkolnego Koła Caritas