Flag_of_Europe16 i 17 maja w klasach I,II,III i VI SP przeprowadzone zostały warsztaty, których celem było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej.

Najmłodsi uczestnicy zajęć kojarząc bajkę z danym państwem poznawali położenie geograficzne, kulturę i kuchnię danego regionu, a także barwy narodowe wybranych krajów, ich stolice, flagi i charakterystyczne budowle. Starsi uczniowie natomiast zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami z procesu integracji europejskiej, jego skutkami oraz miejscem Polski w procesie integracji Europy. Nie zabrakło także wielu zaskakujących ciekawostek!

W trakcie warsztatów wykorzystane zostały aktywizujące i interaktywne metody nauczania. Uczniowie bardzo chętnie włączali się w pracę na lekcjach, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę o Unii Europejskiej. Zajęcia przeprowadziła pani Agata Birecka z Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

K.Kolka