7 lutego w całej Europie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, ponieważ podwyższenie poziomu wiedzy i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,  jest dla nas bardzo ważne. W ramach przedsięwzięcia DBI w lutym w naszej szkole przeprowadzono szereg inicjatyw, które  przedstawiały najważniejsze kwestie dotyczące tematyki ochrony danych i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. We wszystkich klasach na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki odbyły się pogadanki. Uczniowie zostali zapoznani z materiałami na temat bezpieczeństwa w Internecie, z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet, z zasadami, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie oraz z konsekwencjami prawnymi niewłaściwego użytkowania Internetu, a także gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przekazano zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym, podkreślono, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Zwrócono również szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również, jako formę twórczej rozrywki. Działaniami objęte były wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto, dzieci z klas I-III wykonały efektowne  prace plastyczne, które zostały umieszczone na gazetce ściennej w szkolnej pracowni komputerowej. Na korytarzu szkolnym umieszczono gazetkę nt. bezpieczeństwa w Internecie.

DBI2017

nauczyciel informatyki Paulina Radzikowska