Systematyczne spotkania uczniów gimnazjum z policjantem są wpisane z kalendarz wychowawczy gimnazjum. W tym roku 24 lutego 2017 r.  to uczniowie klas pierwszych i drugich spotkali się z Michałem Miotk policjantem dzielnicowym Posterunku Policji w Szemudzie.

Celem spotkania uczniów gimnazjum z policjantem było zapoznanie młodzieży  z ich prawami i obowiązkami. Poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, w szkole i w domu oraz wszelkiego rodzaju zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego zachowania, z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny oraz profilaktyką uzależnień.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz mamy nadzieję, że pozytywnie wpływa na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Pedagog Renata Lassin