Zapraszamy wszystkich odwiedzających tę stronę do spędzenia jednej godziny z programowaniem. W Godzinie Kodowania można uczestniczyć przez cały rok,  z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Możliwe są również zajęcia bez komputerów.

W 2016 roku Tydzień Edukacji Informatycznej przypada na 5-11 grudnia 2016 r. nasza szkoła bierze udział w inicjatywie edukacyjnej  pod nazwą „Godzina kodowania”. Na stronie  http://godzinakodowania.pl można w dowolnym czasie rozpocząć programowanie. Jest to wspaniała lekcja dla każdego. Dotychczas wzięło w niej udział ponad 140 milionów uczestników z całego świata.  Niech w tym roku nie zabraknie i Ciebie! Do odważnych świat należy!

Nasi uczniowie programują już w każdej klasie w czasie zajęć komputerowych i informatyki, dzięki zaakceptowaniu przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku naszej inicjatywy w ramach pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. Innowacja uwzględnia wykorzystanie wirtualnego środowiska programistycznego Scratch (https://scratch.mit.edu) oraz kursy programowania (https://studio.code.org).

 Myśląc o przyszłości, zaplanowaliśmy ciekawe lekcje, na których uczniowie  uczą się przez zabawę. Programują, poznają i stosują kolejne kody. I co najważniejsze, dobrze się bawią. Mamy nadzieję, że w przyszłości zasilą szeregi programistów, którzy są już obecnie pilnie poszukiwani na rynku pracy.

Gabriela Szczodrowska