W dniach 31.05.2016 oraz od 2–3.06.2016r. w Zespole Szkół w Bojanie odbyły się warsztaty dotyczące wychowania komunikacyjnego. Zajęcia poprowadziła Pani Patrycja Fijałkowska z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.  Warsztaty te były skierowane do uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej.

Celem zajęć było kształtowanie w uczniach postawy świadomego korzystania z transportu miejskiego.  Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z rodzajami środków transportu zbiorowego, dowiedzieli się w jaki sposób odczytywać informacje z rozkładów jazdy oraz  jak planować podróż. Omówione zostały również rodzaje biletów oraz sposoby ich nabycia.

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, ale co ważniejsze uzyskali cenną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i kultury w środkach transportu komunikacji miejskiej.