12 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4a wzięli udział w  II Wojewódzkim Konkursie dla uczniów klas czwartych „Matematyka na co dzień” pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Chłopcy do w/w konkursu przygotowywali się na lekcjach matematyki oraz  na dodatkowych zajęciach koła matematycznego. Ich praca się opłaciła – uczniowie zajęli I miejsce,  pozostałych uczestników pozostawiając daleko w tyle.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – uczniowie z SP w Bojanie
II miejsce – uczniowie z SP 24 w Gdańsku
III miejsce – uczniowie z SP STO w Gdańsku

Organizatorem konkursu byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku. Licznym zmaganiom matematycznym towarzyszyły konkurencje sportowe i niezwykła zabawa. Doskonałym podsumowaniem konkursu było przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy III, które było potwierdzeniem hasła, że „Matematyki warto się uczyć”.

Moim uczniom i ich Rodzicom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Nauczyciel matematyki Katarzyna Kalkowska