Mały MistrzUczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojanie uczestniczą już drugi rok w Programie „Mały Mistrz”, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównymi celami programu są:
•    poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
•    pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego,
•    zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych, zgodnych z nową podstawą programową,
•    zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Programem ,,Mały Mistrz” zostało objętych 69 uczniów z klas pierwszych oraz 75 uczniów z  klas drugich wraz z wychowawczyniami i nauczycielami wychowania fizycznego. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności  i wiadomości,  za które nagradzany jest odpowiednim znaczkiem wklejanym do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”.Sprawności te to: ROWERZYSTA – TURYSTA, GIMNASTYK – TANCERZ, LEKKOATLETA, PIŁKARZ, SANECZKARZ – NARCIARZ – ŁYŻWIARZ, PŁYWAK – WODNIAK. Na początku roku szkolnego uczniowie zapoznali się z projektem, otrzymali legitymacje oraz uczestniczyli w testach sprawnościowych: bieg wahadłowy  ( 10 x 5m.), zwis na drążku i marszobieg na 600 m. Od września z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do zdobywania sprawności. Sprawność turysty zdobywamy podczas wycieczek przez cały rok szkolny. Uczniowie uczestniczyli już  w wyprawie do  lasu, byli także w Teatrze, oliwskim ZOO, Ogrodzie Botanicznym w Marszewie. Czeka ich jeszcze wiele wyjazdów i spacerów wiosennych.  Sprawność gimnastyk, piłkarz  zdobyliśmy  na sali gimnastycznej. Uczniowie bardzo lubią te zajęcia, chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, bardzo aktywnie biorą udział w zabawach oraz grach sportowych. Mają dużą  potrzebę ruchu. Mieliśmy również możliwość zdobycia sprawności saneczkarz na świeżym powietrzu, korzystając ze śniegu, który na krótko u nas zagościł. Zjeżdżaliśmy na sankach, lepiliśmy bałwany. Obecnie zdobywamy umiejętności związane z bieganiem, skokami i rzutami przygotowując się do zdobycia sprawności lekkoatleta. Przed nami jeszcze sprawność pływak – wodniak i upragnione wakacje.

Wszyscy uczniowie z uśmiechem, radością i wielkim zapałem uczestniczą w projekcie.

B. Wiśniewska