HARMONOGRAM   KLASYFIKACJI  ROCZNEJ  2015/2016

Data

DZIAŁANIE

 16.06.2016r. RADA KLASYFIKACYJNA
Do 2 czerwca 2016r.  NAUCZYCIELE INFORMUJĄ  UCZNIA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Do 2 czerwca 2016r. WYCHOWAWCA  INFORMUJE O PRZEWIDYWANEJ OCENIE ROCZNEJ ZACHOWANIA
2 czerwca 2016r. ZEBRANIE INFORMACYJNE  Z RODZICAMI
3,6  czerwca 2016r. INFORMOWANIE RODZICA ZA POŚREDNICTWEM UCZNIA
Na ostatnich zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej NAUCZYCIELE INFORMUJĄ  UCZNIA O UZYSKANYCH OCENACH ROCZNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Na ostatniej godzinie wychowawczej  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej WYCHOWAWCA  INFORMUJE O UZYSKANEJ OCENIE ROCZNEJ ZACHOWANIA