Mogę, Umiem, Potrafię! – pod takim hasłem obchodziliśmy październikowy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w naszej szkole. Z uwagi na problematykę, ponownie przeprowadzone zostały interesujące zajęcia z
uwzględnieniem sławnych postaci dotkniętych dysleksją. Zamiarem przeprowadzonych zajęć było nie tylko ukazanie tych postaci. Starano się zwrócić uwagę uczniów na trudności jakie musiały pokonać oraz jaki osiągnęły sukces.

W klasach szkoły podstawowej na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie wykonywali portret Hansa Christiana Andersena. Tę postać ( jako osoby z dysleksją), celowo wybrano dla tej grupy uczniów, ponieważ jest ona im najbardziej znana poprzez piękne baśnie. Baśnie, które często są odzwierciedleniem zmagań samego autora w codziennym życiu.

Uczniowie klas gimnazjalnych poznali więcej sławnych osób z dysleksją, które pomimo tej dysfunkcji są znanymi, wielce utytułowanymi postaciami na całym świecie. Jedną z wybranych postaci był Albert Einstein, znany jako ten, który przybliżył nam teorię względności. Na zajęciach z fizyki odbyły się tzw. „spotkania” z wymienioną postacią. Uczennicą, która w interesujący sposób przewodziła tym „spotkaniom” (oczywiście za zgodą nauczyciela) była Małgosia R.- uczestniczka zajęć terapii pedagogicznej.Zaś postać Hansa Christiana Andersena uczniowie poznali na zajęciach z języka angielskiego. Wiadomo jako baśnio – pisarz jest dosłownie znany wszystkim. Dla gimnazjalistów zaproponowano baśń „The Ugly Duck” („Brzydkie kaczątko”) w wersji angielskiej. Po czym mogli dokonać porównań obu wersji – angielskiej i polskiej. Uczniowie poznali wiele znaczących informacji z życia samego pisarza. Jakie przeciwności losu musiał pokonać, aby osiągnąć sukces. Chętni uczniowie podjęli próbę napisania listu ( do pisarza), chcąc podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z dysleksją.

Na szkolnych korytarzach zostały umieszczone materiały o dysleksji rozwojowej, jakie są jej symptomy, a także jakie są prawa i obowiązki uczniów z dysleksją i ich rodziców /opiekunów prawnych/.

Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim: przybliżanie zagadnień związanych z dysleksją – wszystkim uczniom, nauczycielom oraz najbliższemu środowisku lokalnemu.

Z dotychczasowych obserwacji wnioskuje się, że uczniowie obciążeni pewnymi dysfunkcjami a uczestniczący w przeznaczonych dla nich zajęciach, stają się bardziej śmiali. Zaczynają dostrzegać swoje mocne strony. Podejmują próby wykorzystania tych atutów. Coraz częściej i bardziej potrafią wierzyć w siebie, w swoje możliwości.

N. Pobłocka