12 listopada 2015 r. obchodziliśmy w szkole rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto uczczone zostało uroczystym apelem, na wstępie którego wspólnie odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części  uczniowie obejrzeli występ swoich kolegów i koleżanek. Była to krótka lekcja historii, z której wszyscy mogli dowiedzieć się lub przypomnieć sobie ,jak doszło do utraty przez Polskę państwowości, a także jakie działania podejmowano, by tę państwowość odzyskać. Występ urozmaicony był recytacją wierszy oraz pieśniami patriotycznymi.

mgr Edyta Miłopolska -Różycka