Jan Paweł II – Patron Rodziny 

Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r. powiedział: „Jan Paweł był papieżem rodziny. kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”.

W tym roku pod takim hasłem obchodziliśmy już XV Dzień Papieski w Polsce. Do akcji tej co roku przyłącza się również nasza szkoła. 9 października odbył się apel poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale przede przypomnieniu wszystkim Jego nauczania. Przybliżona została pokrótce Jego nauka dotycząca rodziny, zawarta w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio”. Ojciec Święty w dokumencie tym mówił o wielkiej wartości rodziny dla każdego człowieka. Mówił również o zagrożeniach na jakie dzisiaj narażona jest rodzina. Papież podkreśla, że człowiek powołany jest do miłości, ponieważ jest obrazem Bogiem który jest Miłością. Najczęściej powołanie nasze do miłości realizujemy w rodzinie i poprzez rodzinę.

Na końcu dzieci i młodzież zostali zachęceni do wsparcia w niedzielę 11 października zdolnej ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży, dla których zbierano do puszek datki, czym zajmuje się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbiórkę do puszek przed Kościołem parafialnym w Bojanie przeprowadziły dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, pod opieką pani Franciszki Korbolewskiej.

Franciszka Korbolewska