pierwszaki13 października 2015 roku na hali sportowej w Bojanie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Dzieci zostały pasowane przez Panią Dyrektor Danutę Hefta na uczniów Zespołu Szkół w Bojanie. Uroczystość była piękna i wzruszająca, bo występowali najmłodsi. Rodzice oklaskiwali swoje pociechy gromkimi brawami za wykonane zadania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Na zakończenie akademii dzieci wraz z wychowawcami udały się na poczęstunek do swoich klas przygotowany przez rodziców.

Barbara Hulbój, Mirosława Pakur, Justyna Slas