Uczniowie klas VI SP oraz klas III GIM, zameldowani na terenie Gminy Szemud, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce mogą ubiegać się o Stypendium Naukowe Rady Gminy Szemud.

Wniosek należy złożyć do 5 października bieżącego roku w Urzędzie Gminy Szemud (pok. nr 7) – ul. Kartuska 13.

Warunki przyznania stypendium oraz wymagane dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej ZS w Bojanie.

Justyna Slas