18 września 2015 r. o godzinie 10.00 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i wszystkich osób przebywających w budynku Zespołu Szkół w Bojanie. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów wyznaczonymi drogami ewakuacji. Pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek i zebrali się na miejscu zbiórki na hali sportowej. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i trwała trzy minuty. W sumie w akcji brało udział 362 uczniów z 22 oddziałów. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu.