W dniu 01 września 2015 roku w Zespole Szkół w Bojanie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Na hali sportowej spotkali się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą ofiarom II wojny światowej. Następnie pani dyrektor Danuta Hefta, przywitała wszystkich zgromadzonych, a także przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli. Podczas uroczystości odczytano list od Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego, który życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolnym.

mgr Edyta Miłopolska-Różycka