Ostatni dzień roku szkolnego rozpoczął się apelem dla klas 1-3 gimnazjum o godzinie 8.00. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru gimnazjum uczniom klas drugich. Po przemówieniu Pani Dyrektor Danuty Hefty najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni dyplomem wzorowego lub bardzo dobrego ucznia  oraz otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem, natomiast prymusi z wybranej dziedziny otrzymali nagrody książkowe. Justyna Kulesza uzyskała tytuł najlepszego absolwenta gimnazjum im. Roberta Schumana i została wytypowana do nagrody Wójta Gminy Szemud. Uczniowie klas III – absolwenci gimnazjum zaprezentowali program artystyczny oraz podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie  i kształcenie. Pani wicedyrektor Agnieszka Myszk odczytała list Wójta Gminy Szemud skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.

Następnie o godzinie 9.30 na akademii spotkali się uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Również po przemówieniu Pani Dyrektor Danuty Hefty zostały wręczone przez wychowawców świadectwa i dyplomy uczniom wyróżniającym się  w nauce oraz książki dla prymusów klasy. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali wraz z wychowawcami uczniowie klas III, którzy kończyli pierwszy etap edukacyjny. Obejrzeliśmy pięknie wykonanego poloneza, wysłuchaliśmy gry na dzwonkach oraz ciekawych wierszy i piosenek o tematyce wakacyjnej. Na zakończenie Pani wicedyrektor Barbara Hulbój zapoznała obecnych z treścią listu Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego napisanego z okazji zakończenia roku szkolnego.  Po tej części wszyscy uczniowie rozeszli się  z wychowawcami do klas, gdzie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się w gronie swoich kolegów i koleżanek.

Uroczysta akademia wraz z zaproszonymi gośćmi odbyła się o godz. 12.00. Było to zakończenie roku szkolnego dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie flagi uczniom klas piątych. Pani Dyrektor Danuta Hefta przywitała wszystkich zaproszonych gości, m. in. : Panią Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Barbarę Siemek – Pawłowską, przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Pana Jacka Nawrockiego, Przewodniczącą Rady Gminy Szemud Panią Aleksandrę Perz, Kazimierza Mach – Radnego Gminy Szemud i Sołtysa Wsi Bojano, Księdza Proboszcza Piotra Maciołka i  Księdza Wikarego Piotra Zielezińskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Mirosławę Hermann. Także na tym apelu wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa i dyplomy oraz książki dla prymusów. Uczennica Liwia Padowska otrzymała z rąk Pani Barbary Siemek-Pawłowskiej nagrodę Wójta Gminy Szemud dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Bojanie. Dzieci z klas szóstych – absolwenci szkoły podstawowej przedstawili program artystyczny, którym w sposób humorystyczny zaprezentowali przepis na formowanie absolwenta szkoły podstawowej oraz scenkę kabaretową ukazującą spotkanie rodzica z nauczycielem i uczniem. Młodzi artyści otrzymali burzę oklasków. Obejrzeliśmy również prezentację multimedialną: „Migawki z życia klasy VI a i VI b”, a po niej uczniowie podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Podziękowaniom tym towarzyszyły piękne kwiaty i recytacja w wykonaniu Tymona Kajetanowicza, ucznia klasy VI b. Na zakończenie Pani  Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Barbara Siemek – Pawłowska odczytała list Wójta, w którym w Jego imieniu dziękowała za pracę dyrektorów, nauczycieli, uczniów  i rodziców oraz życzyła wszystkim udanego wypoczynku i nabrania sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym.

B. Hulbój