Wzorowy Zeszyt W trosce o podniesienie poziomu estetyki pisma wychowawca klasy I a, p. Beata Wiśniewska zorganizował w swojej klasie konkurs, pt. „Wzorowy zeszyt”. Nauczycielka w ten sposób chciała zachęcić swoich wychowanków do jeszcze staranniejszej pracy. Brała  pod uwagę ogólną estetykę zeszytu,  poprawność graficzną i ortograficzną pisma.

Zwycięzcami zostali:

  1. Amelia Daniłowska
  2. Maura Baranowska
  3. Natalia Socha
  4. Filip Bieszke
  5. Kajetan Antosik

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy  innych uczniów do dbania o zeszyty.

B. Wiśniewska