Dnia 22.06.2015r. w naszej szkole gościliśmy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie.

Strażacy wskazali nam, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Pokazali nam sposób  usztywnienia  szyi i pozycję boczną ustaloną. Omówili zasady działania przenośnego defibratora oraz zawartość wielkiej torby, którą musi dźwigać ratownik.  Panowie zwrócili uczniom uwagę na zasady zachowania nad wodą i w lesie. Przypomnieli numery alarmowe.

Dzieciom podobał się pokaz. Z zaciekawieniem obserwowały strażaków podczas działań. Na zakończenie dziewczynki wręczyły OSP w Bojanie dyplom uznania  za pracę. Mamy nadzieję, że dzieci bezpiecznie spędzą wakacje.

G. Szczodrowska