Dnia 16.06.2015 w Zespole Szkół w Bojanie gościliśmy ratowników wodnych z Lifeguard Gdynia.

Ratownicy przygotowali pogadankę dla klas 1-3 na temat bezpiecznych wakacji nad wodą.

Dzieci dowiedziały się, co trzeba zrobić, jeśli zobaczą, że komuś dzieje się jakieś niebezpieczeństwo nad wodą.

Ratownicy zapoznali dzieci z podstawowym sprzętem ratowniczym oraz opowiedzieli o dwóch kampaniach społecznych: „Płytka wyobraźnia to kalectwo” oraz „Wear it Poland”. Pierwsza kampania opowiada o tym, że nie wolno skakać na główkę do wody, jeśli nie wiemy, jakie jest dno. Druga mówi o konieczności noszenia kamizelki na sprzętach pływających.

Wszystkie dzieci obiecały, że będą nosiły kamizelkę ratunkową oraz, że nie będą skakały do wody na główkę w miejscach nieznanych.

Każde uczestnik szkolenia otrzymał opaskę, na której można zapisać numer do Rodzica/Opiekuna, kiedy jesteśmy nad wodą. Taka opaska będzie nam bardzo pomocna, jeśli się zgubimy.

Ratownikom dziękuję i bezpiecznie nad wodą zachowywać się będziemy!!!

Agata Raczkowska