Dnia 11 czerwca 2015r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się turniej wiedzy matematyczno – przyrodniczej. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie z klas VI szkoły podstawowej oraz uczniowie z klas gimnazjalnych. Przed uczestnikami postawiono zadanie rozwiązania testu w ciągu 45 minut poprzez wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi. Test liczył 20 pytań obejmujących zagadnienia z matematyki oraz nauk przyrodniczych. Turniej wiedzy został przygotowany przez: Justynę Zatorską, Hannę Ossowską oraz Katarzynę Kozłowską.

Wyniki konkursu:

Kategoria: klasy VI szkoły podstawowej

I miejsce: Aleksandra Doniłowska
II miejsce: Joanna Wodniczak
III miejsce: Marta Bikowska, Zofia Pisańska

Kategoria: klasy II-III gimnazjum

I miejsce: Jędrzej Głowaczewski
II miejsce: Magdalena Wodniczak
III miejsce: Miłosz Głowaczewski

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

K. Kozłowska