Dym na korytarzach gimnazjum, dzwonek obwieszczający alarm. Tak rozpoczęły się 21 maja 2015 r. o godz. 10.10 ćwiczenia ewakuacyjne w naszej szkole. Uczniowie, nauczyciele i inne osoby przebywające w budynku, śpiesznie, zgodnie z zasadami ewakuacji obowiązującej w naszej szkole, opuścili budynek szkoły i zebrali się na miejscu zbiórki, czyli boisku szkolnym za halą sportową. Na miejsce przybyły trzy jednostki straży pożarnej z Rumi, Kielna i Bojana. Strażacy przeprowadzili akcję gaśniczo – ratowniczą, odebrali raporty od koordynatora, dyrektora i innych odpowiedzialnych osób za ewakuację szkoły. W sumie ewakuowano 293 uczniów. Strażacy nie mieli większych zastrzeżeń do przeprowadzonej ewakuacji.

Barbara Dziecielska