W dniach 21-23 kwietnia 41 uczniów klas III Gimnazjum im. Roberta Schumana przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.

We wtorek uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne w części humanistycznej. Pierwsza część egzaminu to sprawdzenie wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie musieli m.in. zaznaczyć na mapie Babilon, a na podstawie wykresu określić poziom poparcia Polaków dla wprowadzenia waluty EURO.

Po przerwie gimnazjaliści  rozwiązywali arkusz z języka polskiego. W tym roku w arkuszu trafili na drugą część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Dłuższą wypowiedzią okazało się opowiadanie o kimś, kto stał się sławny dzięki podróżom. Krótsza forma pisemna dotyczyła… celebrytów i odpowiedzi na pytanie, czy celebryta musi być osobą sławną.

W dniu następnym, tj. 22 kwietnia odbył się egzamin w części matematyczno-przyrodniczej. Pierwsza część egzaminu obejmowała przedmioty przyrodnicze, czyli  biologię, geografię, fizykę i chemię.  Uczniowie musieli rozwiązać po sześć zadań na każdą dziedzinę. Na tegorocznym Egzaminie Gimnazjalnym uczniowie musieli m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące prądu, ciała człowieka i Alp a także odczytać średnie temperatury w Polsce. W części egzaminu z fizyki gimnazjaliści musieli obliczyć kąt padania światła.

Część druga egzaminu to zadania z matematyki. Obliczanie wagi kulki lodów bez wafelka, obliczanie czasu i drogi, funkcje, pierwiastki, obliczanie ceny zeszytów i obliczanie kątów – to wszystko pojawiło się w zadaniach z matematyki na teście gimnazjalnym 2015. Gimnazjaliści sądzą, że ta część egzaminu gimnazjalnego była wyjątkowo trudna.

W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej gimnazjaliści rozwiązywali zestawy zadań z języka angielskiego. Wszyscy rozwiązywali testy w wersji podstawowej a po przerwie w wersji rozszerzonej. Tegoroczni gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami w formie zamkniętej oraz otwartej. Zadania zamknięte stanowią całość egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast poziom rozszerzony dodatkowo zawiera zadania otwarte. Wśród zadań otwartych uczniowie zobowiązani są do  udzielenia dłuższej wypowiedzi pisemnej w języku obcym.

Wyniki egzaminu poznamy 19 czerwca, czekamy na nie z niecierpliwością.