3 maja to ważne święto Polaków. W 1791 r. podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalono Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie – ustawa zasadnicza. Postanowiliśmy uczcić ten dzień jak możemy najpiękniej – pieśnią patriotyczną, aby rozwijać miłość do Ojczyzny wśród najmłodszego pokolenia.

W apelu, który odbył się 4 maja 2015 r., wzięli udział uczniowie klasy I gimnazjum, którzy recytowali wiersze nawiązujące do wielkiego wydarzenia – jakim było uchwalenie Konstytucji.

Szkolny chór pod kierunkiem p. Aleksandry Perz wykonał dwie pieśni – „Witaj, majowa jutrzenko” oraz „Kocham Cię, Polsko”.

Apel dostarczył uczestnikom i słuchaczom wzruszających przeżyć. Był piękną lekcją patriotyzmu.

Maria Matysek