26 kwietnia 2015 roku odbył się pomorski finał Pól Nadziei. Akcja charytatywna Pola Nadziei – to coroczne przedsięwzięcie, mające na celu szerzenie idei hospicyjnej i uwrażliwienie na los ludzi terminalnie chorych. Symbolem akcji jest żonkil. Kwiat wiosny i kwiat nadziei. Uczniowie za Szkolnego Koła Caritas tego dnia z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji Pól Nadziei. Kwestowali w tym dniu na rzecz trójmiejskich hospicjów. Wolontariusze wręczali wszystkim darczyńcom żonkila – jako podziękowanie za okazane serce. Dziękuję dzieciom i młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas za ofiarowanie wolnego czasu dla szerzenia idei hospicyjnej. Nasi wolontariusze wiedzą, iż czas to miłość i oni doskonale potrafią się nim dzielić.

Franciszka Korbolewska