Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy Zespołu Szkół
w Bojanie zwracają się o wsparcie finansowe dla absolwentki naszej szkoły.

Magda