Prosimy o potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia przez dziecko nauki w Zespole Szkół w Bojanie. Dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie:

– oddział przedszkolny: 21-30.04.2015 r.

– klasy I SP: 21-28.04.2015 r.
[Nie znaleziono pliku]