Dnia 19 kwietnia br. koło teatralne z naszego gimnazjum wzięło udział  w Ósmym Kabaretonie u Hipolita w ZSP nr 2 w Rumi. Gościliśmy tam po raz pierwszy. Bardzo serdecznie się nami zaopiekowano. Uczniowie mieli swojego przewodnika, który oprowadził ich po szkole i wskazał miejsce, gdzie mogą przygotować się do występu. Pani Angelika Losik, która jest opiekunką koła, wylosowała zaszczytną funkcję bycia w jury. Podczas trwania konkursu pani Klara Gudewicz, która pojechała z nami jako opiekunka grupy, dzielnie wspierała na duchu debiutujących w tej szkole aktorów. W przeglądzie brały udział gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Były one oceniane w oddzielnych kategoriach.  W czasie burzliwych obrad jury wszyscy aktorzy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do szkolnego bufetu. Wśród gimnazjów pierwsze miejsce zajęło koło teatralne z Bojana, które odegrało skecz pt.: „Vis-a-vis normalności”.  Kabaret przedstawiał  w krzywym zwierciadle lekcję wychowania fizycznego i szkolną przerwę.  A oto nazwiska naszych zdolnych aktorów: Jacek Banaś, Rafał Gudewicz, Agnieszka Klingiert, Katarzyna Lawryn, Angelika Renk , Estera Rospondek i Magdalena Wodniczak. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Jako opiekunka Waszej grupy, pragnę Wam gorąco podziękować za ogromny wkład w przygotowanie tego wspaniałego przedstawienia.

Angelika Losik