Katyń 1

13 kwietnia 2015 roku na cmentarzu Łostowice w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uczestnicy uroczystości oddali hołd tym, którzy  spoczywają we wspólnych  grobach w Miednoje, Kijowie, Bykowni, Charkowie, Witnicy, Ponarach… Wszystkie miejsca  pochówku nie są znane do dziś. Po raz pierwszy w tych uroczystościach wzięły udział delegacje nauczycieli i uczniów z Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie i Społecznego Gimnazjum w Karczemkach.

O tych wydarzeniach z przed siedemdziesięciu pięciu lat tak pisał historyk i humanista dr Witold Wasilewski: „13 kwietnia 1943 r. niemieckie radio podało informację o odkryciu w miejscowości Kosogory grobów polskich oficerów zamordowanych przez żołnierzy radzieckich. Polacy zginęli od strzałów w tył głowy. W dwa dni później radio w Moskwie nadało komunikat mówiący, iż „oszczercy Goebbelsa rozpowszechniali podłe wymysły”. Miejsce straceń zostało odkryte przez Niemców w lutym 1943 r. Zaprowadził ich tam Iwan Kisielew, chłop z pobliskiej wsi Gniezdowo. W Lesie Katyńskim oficerowie NKWD rozstrzelali 4143 polskich jeńców z obozu w Kozielsku. 17 kwietnia rząd polski w Londynie poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. Jednocześnie z taką prośbą zwrócili się do tej organizacji Niemcy. Rząd polski od dłuższego czasu poszukiwał zaginionych w ZSRR jeńców i domagał się wyjaśnień od Rosjan. Reakcją władz ZSRR na ujawnienie zbrodni było zerwanie stosunków z Polską w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r. Rosjanie oskarżali rząd polski o współpracę z hitlerowskimi Niemcami. Sprawa odkrycia grobów pod Smoleńskiem posłużyła więc jako pretekst do zerwania kontaktów z rządem londyńskim, który domagał się m.in. uznania za obowiązującą granicy Polski sprzed wybuchu wojny, podczas gdy Rosjanie zamierzali zająć wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Alianci zachowali w tej sprawie milczenie w imię współpracy ze wschodnim sojusznikiem. Prawda o zbrodni bardzo długo była ukrywana, a wręcz zakłamywana. Dopiero w 1990 r. prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu dokonali Rosjanie. W 1992 prezydent Rosji Borys Jelcyn zadecydował o udostępnieniu stronie polskiej  dokumentów na temat zbrodni katyńskiej”.

Katyń 2Szacuje się, że w roku 1940 Rosjanie zabili – strzałem w tył głowy około 21 857 osób. Dzisiaj wiadomo, że liczba zamordowanych jest większa, ale nie są jeszcze odkryte miejsca pochówku. W czasie gdy NKWD rozstrzeliwało polskich oficerów, ich rodziny były już w drodze na Sybir.
Skazywano żony, siostry, braci, dzieci oficerów i polskiej inteligencji na długie lata zsyłki. Chciano w ten sposób zamazać wszystkie ślady po zbrodni dokonanej na polskiej elicie.  Wieziono ich  bydlęcymi, ciemnymi i nieogrzewanymi wagonami do świata niewyobrażalnego cierpienia, głodu, chorób, zimna, śmierci najbliższych i wielu trudnych do zniesienia upokorzeń.
Zbrodnia Katyńskie zdeterminowały  życie rodzin jeńców z Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska. Po wojnie rodziny ofiar  były w różny sposób szykanowane przez komunistyczne władze PRL. Wdowy pozbawiano środków do życia, wyrzucając je z pracy, dzieciom uniemożliwiano podjęcie studiów, synów wcielano do karnych jednostek wojskowych i kierowano do pracy w kopalniach. To wszystko spowodowało, że rodziny katyńskie zamknęły się w sobie, zdarzało się, że Matki nie mówiły dorastającym dzieciom o losie ich Ojców. Gehenna trwała blisko pięćdziesiąt lat. Przełom nastąpił pod koniec lat 80., kiedy wiadomo było, że systemu komunistycznego w Polsce już nic nie uratuje.

W  tym roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Gdańskiej Rodziny Katyńskiej oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku  na uroczystości  u stóp pomnika „Golgoty Wschodu” przybyło wielu gości. Wśród uczestników gdańskich uroczystości byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, Dowództwo Garnizonów Gdańsk i Gdynia, pan  pułkownik Adam Jakimowicz i kontradmirał Mirosława Mordela, funkcjonariusze służb mundurowych, samorządowcy, delegaci instytucji kultury. Liczne były delegacje nauczycieli i młodzieży szkolnej wraz z pocztami sztandarowymi.

Katyń 3Nasza delegacja reprezentowała nie tylko społeczność uczniowską  dwóch gimnazjów, również całą gminę Szemud. Przypomnijmy, że to Kaszubi upamiętnili ofiarę ludności cywilnej-Rodziny Katyńskie w Szymbarku. Tam znajdują się pamiątki i jest opisana tragiczna droga, którą przeszli ci co opłakiwali swoich ojców. Wyjeżdżając na Sybir nie mieli świadomości jaki los zgotowali Rosjanie polskim oficerom i polskiej inteligencji.

Wśród gości nie zabrakło również Wicewojewody Pomorskiego Pana Michała Owczarczaka oraz Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Pani Hanny Zych – Cisoń. W uroczystościach udział wzięły Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która  odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymn sybiracki.

Goście wysłuchali wystąpienia Pani Hanny Śliwy-Wielesiuk – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, Wicewojewody Pomorskiego Pana Michała Owczarczaka oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

Przedstawiciel Garnizonu Gdynia poprowadził apel poległych zakończony salwą honorową. Za poległych modlił się proboszcz Bazyliki św. Brygidy ks. kanonik Ludwik Kowalski.   Na zakończenie uroczystości u stóp pomnika „Golgoty Wschodu” złożone zostały liczne wieńce i wiązanki oraz znicze pamięci.

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie i Społecznego Gimnazjum w Karczemkach dziękują Panu wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu za udostępnienie środka transportu, dzięki któremu szybko dotarliśmy na uroczystości w Gdańsku.

Dorota Kleister –nauczycielka społecznego Gimnazjum w Karczemkach 

Krzysztof Białas-nauczyciel Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie