11 marca 2015 r. dla uczniów naszej klasy – Ib gimnazjum  ten dzień a właściwie trzy pierwsze lekcje miały inny przebieg jak zazwyczaj.  Uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pn.”Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Zaś same warsztaty zatytułowano „Nasze jeziora lobeliowe”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Naszej Szkole przez absolwentkę Uniwersytetu Gdańskiego p. Annę Rudowską. Dzięki uczestnictwu w warsztatach mieliśmy możliwość poznać zagadnienia dotyczące: obiegu wody w przyrodzie i w zlewni jeziora, także poznaliśmy rolę naturalnych zbiorników wody. Poza tym dowiedzieliśmy się o różnorodności jezior, jak rozpoznać  jeziora lobeliowe, o  ich rozmieszczeniu w Polsce. Byliśmy bardzo zdziwieni, że tego typu jeziora występują w naszym regionie. Nasze zainteresowanie wzbudziły również fauna i flora jezior lobeliowych.

Podczas warsztatów wszyscy z zainteresowaniem słuchali wykładu i oglądali slajdy oraz ciekawy film.  Z zaangażowaniem wykonywaliśmy doświadczenia. Swoją wiedzę mogliśmy wykorzystać tworząc krzyżówkę dotyczącą tematyki warsztatów.

Kolejnym etapem warsztatów jest uczestnictwo w konkursie o charakterze artystycznym. Postaramy się wziąć w nim udział.

Dziękujemy pani Annie Rudowskiej za przekazaną wiedzę oraz ciekawie przygotowane warsztaty.

Uczniowie klasy I b Gimnazjum