28 stycznia 2015 roku podczas apelu odbyło się podsumowanie osiągnięć uczniów naszej szkoły w I semestrze.

Pani dyrektor Danuta Hefta odczytała i zaprezentowała na forum szkoły uczniów, którzy w I semestrze osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz otrzymali wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ci zostali nagrodzeni przez społeczność szkolną gromkimi brawami.

W tym dniu również zostali nagrodzeni laureaci konkursów wewnątrzszkolnych i rejonowych oraz zawodów sportowych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz oklaski od obecnych na apelu uczniów i nauczycieli. Zostały też zrobione pamiątkowe zdjęcia, do oglądania których serdecznie zapraszamy.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!