Tradycją naszej szkoły stało się zapraszanie naszych kochanych babć i dziadków na akademię poświęconą ich świętu, mimo zimowej pogody, każdemu zrobiło się cieplej na sercu. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta nadzwyczajne, wypełnione uśmiechem i radością.

Wspaniała uroczystość przygotowana przez uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej odbyła się 19 stycznia 2015r. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich gości i zaproszeniem do obejrzenia programu artystycznego. Dzieci pod opieką wychowawców przedstawili występ słowno – muzyczny poświęcony babciom i dziadkom. Czułe słowa wzruszały zgromadzonych gości. Uczniowie z przejęciem odtwarzali swoje role, recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, wyrażali swoją wdzięczność za trud włożony w opiekę nad nimi. Dla gości był przygotowany słodki poczęstunek.

Na zakończenie dzieci złożyły babciom i dziadkom gorące życzenia oraz wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki.  Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Jak co roku frekwencja wśród gości była wysoka.

Elżbieta Halman