17 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z Szemudu, Dobrzewina-Karczemek, Częstkowa
i Bojana. Zgodnie z zasadami konkursu mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs jest imprezą zamkniętą i mogą w nim wystąpić soliści oraz zespoły wokalne mające w swym składzie do pięciu osób. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa i słodkiego batonika. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i medalami. Konkursowym zmaganiom przysłuchiwało się jury w składzie: Sylwester Wentk – przewodniczący (muzyk), Mirela Hebel – członek (muzyk, Danuta Mostrąg – członek (nauczyciel). Konkurs przygotowały nauczycielki muzyki ZS w Bojanie: Izabela Galińska i Aleksandra Perz.

Laureaci konkursu:

Szkoła Podstawowa

Kategoria Soliści:

I miejsce –Marysia Nowak SP Dobrzewino-Karczemki
II miejsce –Nikola Majewicz SP Szemud
III miejsce Kinga Potrykus SP Szemud

Kategoria Zespoły:

I miejsce Zespół SP w Bojanie
II miejsce Zespół SP w Częstkowie

Gimnazjum

Kategoria Soliści

I miejsce Filip Drawc ZS w Bojanie
II miejsce Radosław Ellwart Gimnazjum w Szemudzie

Kategoria Zespoły

I miejsce Zespół z ZS w Bojanie
II miejsce Zespół z Gimnazjum w Szemudzie

mgr Aleksandra Perz, mgr Izabela Galińska